Jogalates

Jogalates je směr cvičení, který se snaží integrovat prvky Pilates a Jógy tak, aby se při jeho cvičení tělo bezpečně, postupně a zdravě dostalo do kondice.

Některé cviky vycházejí z Pilatesovy sestavy, jiné jsou bližší jógovým ásanám nebo rehabilitačním cvikům, velký důraz se klade na dýchání.

Jogalates se u nás cvičí v těchto časech

Pondělí

08:30 - 10:00 Jogalates Markéta Sál 1