Body balance

Body balance je lekce spojující posilovací, protahovací a uvolňovací cviky. Dochází k rovnováze mezi svalovými skupinami tak, aby pohybový systém fungoval správně, bez obtíží a bolesti. Při lekci používáme velké míče.

Body balance se u nás cvičí v těchto časech

Čtvrtek

08:30 - 09:30 Body balance Radka Sál 1