Balance ball

Body balance je lekce spojující posilovací, protahovací a uvolňovací cviky. Dochází k rovnováze mezi svalovými skupinami tak, aby pohybový systém fungoval správně, bez obtíží a bolesti. Při lekci používáme velké míče.

Balance ball se u nás cvičí v těchto časech

Čtvrtek

08:30 - 09:30 Balance ball Radka Sál 1